Regulamin domu

Doba hotelowa trwa od godziny 16:00 do 11:00. Zameldowanie możliwe do godziny 19:00. Wymeldowanie możliwe od godziny 9:00.

Pkt. 1

Niniejszy regulamin określa warunki, na których dokonuje się wynajmu domku. Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. W momencie rezerwacji umowę wynajmu uważa się za zawartą. Rezerwacji dokonujemy po wpłacie zadatku w wysokości 50% od całej kwoty na który czekamy 48h. Zadatek zwracany jest w całości w przypadku, gdy nie dojdzie do realizacji z winy obiektu. Zadatek przepada w całości w przypadku odwołania przez klienta rezerwacji pobytowej.

Pkt. 2

Dokonując rezerwacji Wynajmujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji umowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r O Ochronie Danych Osobowych.

Pkt. 3

Pozostałą kwotę za pobyt (pomniejszoną o zadatek) Wynajmujący wpłaca przelewem min. 14 dni przed planowanym przyjazdem. W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja w wysokości 1000 zł, która jest zwracana w dniu wyjazdu po sprawdzeniu domu.

Pkt. 4

Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 13:00 (przyjazd), kończy się o godzinie 13:00 (wyjazd) Minimalny okres pobytu – 2 doby

Pkt. 5

W przypadku przekroczenia deklarowanej liczby osób bez zgody właściciela lub naruszenia regulaminu, właściciel zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy z wszystkimi konsekwencjami, bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.

Pkt. 6

Cena usług świadczonych przez właściciela nie obejmuje ubezpieczenia. Radzimy przed przyjazdem dodatkowo się ubezpieczyć. Za doznane urazy, szkody i zniszczenia majątku właściciel nie odpowiada. Wynajmujący korzystają z usług na własne ryzyko.

Pkt. 7

Uwagi co do uszkodzeń i zniszczeń należy natychmiast zgłaszać właścicielowi.

Pkt. 8

Wynajmujący odpowiada finansowo za szkody powstałe w domu w czasie jego pobytu i wyraża zgodę na to, aby wszelkie naprawy zniszczeń i uzupełnienie braków w wyposażeniu lub usunięcie usterek wykonane zostały na jego koszt.

Pkt. 9

W domu oraz na balkonach obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobow tytoniowych oraz papierosów elektronicznych. Każdorazowe naruszenie powyższego zakazu skutkować będzie karą 300 zł potrącaną z kaucji.

Pkt. 10

W przypadku, naruszenia ciszy nocnej (muzyka na zewnątrz, krzyki, głośnie rozmowy) po godzinie 22.00, wpłacona kaucja nie zostanie zwrócona Wynajmującemu.

Pkt. 11

Ze względu na wymagania ze strony ochrony przeciwpożarowej w domu nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie będących wyposażeniem domu i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe (grzałki, grzejniki, palniki)

Pkt. 12

Wynajmujący bez zgody właściciela nie może dokonywać żadnych napraw i zmian w domu. O konieczności dokonania naprawy należy niezwłocznie powiadomić właściciela.

Pkt. 13

Wynajmujący zobowiązany jest do utrzymania i zwrotu domu w stanie zastanym. W przypadku pozostawienia w domu brudnych naczyń, nieposegregowanaych i wyrzuconych śmieci, itp. zostanie potrącona z kaucji opłata za sprzątanie w wysokości 200 zł.

Pkt. 14

Zwierzątka mile widziane za dodatkowa opłatą.

Pkt. 15

Dom dla max. 10 osób łącznie z dziećmi.

Pkt. 16.

W przelewie prosimy o dane osoby rezerwującej i datę rezerwacji.

​Konto bankowe:

PL41 1020 2384 0000 9502 0241 6469
Ireneusz Tempiński

Osoba rezerwująca nocleg poprzez niniejszy formularz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu organizacji noclegu oraz akceptuje warunki anulacji i płatności za rezerwację.